[BIỆT DƯỢC ĐEN] PREVIEW TẬP 6: TIẾN NHẬN MÌNH LÀ THỦ PHẠM GIẾT VƯƠNG

Nếu vì nghĩ rằng Tuyết là người giết Vương mà Tiến đứng ra nhận tội, thi khi dựng lại vụ án, với nghiệp vụ của Ngành, kiểu gì Công an chả nhận ra Tiến không phải là hung thủ.

Bài viết cùng chủ đề: