[GIA ĐÌNH MÌNH VUI BẤT THÌNH LÌNH] PREVIEW TẬP 47: HÀNH XỬ CỦA CÔNG KHIẾN CẢ NHÀ THẤT VỌNG

Nhìn cách Thành chỉ dạy cho Danh mà thèm. Trong nhà mình là cả, mình vẫn luôn mơ ước có một người anh như Thành ngoài xã hội, chỉ dạy cho mình từ những điều nhỏ nhất. Giờ xã hội người anh thì ít, thằng anh thì nhiều

Bài viết cùng chủ đề: